Dołącz do nas

Jako Stowarzyszenie, swoje działania, w pierwszej kolejności opieramy na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Jeżeli podzielasz naszą misję, chciałbyś aktywnie włączyć się w rozwój naszego miasta i regionu – zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane członkostwem:

Stowarzyszenie wyróżnia trzy poziomy członkostwa:

1. Członkowie zwyczajni – to przede wszystkim osoby, które podzielają misję i cele działania Stowarzyszenia. Osoby takie aktywnie wspierają działania Stowarzyszenia i często pracują społecznie na jego rzecz. Mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest opłacanie składek członkowskich.

2. Członkowie wspierający – to osoby, które w sposób formalny i regularny pragną wspierać działania Stowarzyszenia. Pomoc ta może przybierać dowolne formy: darowizn finansowych lub materialnych, pracy na rzecz Stowarzyszenia, wsparcia wiedzą lub specjalistycznymi uprawnieniami.

3. Członkowie honorowi – czyli osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Stowarzyszenia. Osoby te mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Osoby zainteresowane wolontariatem:

Poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane współtworzeniem prowadzonych przez nas projektów oraz bieżącą pracą w i nad Stowarzyszeniem.

Rokrocznie realizujemy to od 10 do 15 mniejszych i większych przedsięwzięć – konferencji, koncertów, festiwali, happeningów, publikacji, warsztatów i cyklów szkoleniowych. Wydarzenia te mają zasięg krajowy i międzynarodowy. Prowadzimy serwisy społecznościowe oraz kampanie społeczne. Nasze działania mają zasięg krajowy i międzynarodowy.

Poszukujemy osób do:

- działań informacyjnych i promocyjnych,

- realizacji kampanii społecznych,

- działań organizacyjnych, logistycznych i formalno-prawnych,

- pracy z wolontariuszami międzynarodowymi.

Korzyści ze współpracy z organizacją pozarządową:

− możliwość odpisania od podstawy podatku darowizn przekazanych na rzecz Stowarzyszenia (do 6% rocznych dochodów)

− możliwość kreowania rozwoju lokalnego,

− możliwość realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

− możliwość rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych,

− możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, międzykulturowego, obywatelskiego,

− możliwość pracy w międzynarodowym zespole.