Nasze nagrody

2008 r. - Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga w dziedzinie rozwijania i propagowania kultury.

2010 r. - Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie rozwijania i propagowania kultury.

2012 r. - Nagroda Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. Aleksandry Gabrysiak za najlepszą inicjatywę pozarządową - Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu

2013 r. - Nagroda Champion of European Youth Information and Dissemination Award dla najlepszego punktu Eurodesk w Europie za najlepszy projekt w dziedzinie informacji młodzieżowej „Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur – Atomy w Sieci”. Pierwsza taka nagroda przyznana polskiej organizacji.

Nagroda „Godni Naśladowania” w dziedzinie najlepsza reprezentacja sektora za projekt „Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur – Atomy w Sieci”, przyznana przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.