Nasza historia

Stowarzyszenie Elbląg Europa powstało w 2003 r. z inicjatywy grupy liderów organizacji młodzieżowych, aktywistów społecznych oraz pasjonatów historii miasta i regionu elbląskiego. Trzon Stowarzyszenia tworzą osoby związane z elbląskimi organizacjami pozarządowymi, ruchem odtwórstwa historycznego oraz formalnym i nieformalnym ruchem młodzieżowym.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przyjaciół. Łączymy swoje siły we wspólnym działaniu na rzecz Elbląga i regionu elbląskiego, jego mieszkańców i organizacji.

Jesteśmy grupą liderów, młodych ludzi (tak ciałem, jak duchem), uczniów, studentów i osób aktywnych zawodowo o różnych profesjach i pasjach, otwartych na innych ludzi, inicjatywy i pomysły.

Jesteśmy animatorami przemian społecznych – wdrażający projekty mające na celu aktywację młodzieży oraz wsparcie rozwoju sektora pozarządowego w naszym mieście i regionie dla wzmocnienia procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Tworzymy stowarzyszenie – stabilną organizację pozarządową prowadzącą działalność w obszarze pożytku publicznego oraz ekonomi społecznej, której celem, zgodnie z misją, jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

STRUKTURA PROGRAMOWA

Stowarzyszenie realizuje swoje działania w ramach trzech obszarów tematycznych:

1.1. Wsparcie

1.1.1.1. Sieć wspierania rozwoju lokalnego HEROLD

1.1.1.2. Udział w gremiach przedstawicielskich trzeciego sektora (praca społeczna):

− Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

− Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

− Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

− Zespół ds. mobilności aktywnej przy Prezydencie Elbląga

− Zespół ds. rozwoju ekonomii społecznej w Elblągu

− Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Elbląga 2020+

− Zespół ds. rozwoju wolontariatu w Elblągu

1.2. Młodzież

1.2..1. Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”

1.2..2. Regionalny Punkt Informacji Europejskiej – Eurodesk

1.2..3. Wolontariat Europejski (EVS) – organizacja goszcząca i wysyłająca

1.2..4. Udział w gremiach przedstawicielskich trzeciego sektora (praca społeczna):

− Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM)

1.3. Kultura

1.3..1. Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu

1.3..2. Festiwal muzyki alternatywnej w Elblągu – Elbląg Rocks Europa

1.3..3. Elbląskie Święto Chleba

1.3..4. Międzynarodowy projekt Corssroads 2.0

1.3..5. Udział w gremiach przedstawicielskich trzeciego sektora (praca społeczna):

− Elbląska Rada Kultury (ERKa)

Stowarzyszenie jest partnerem lub członkiem wspierającym:

1. Elbląskiego Klaster Biznesu Kultury - BizArt

2. Elbląskiego Klaster Turystyczny

3. ITC Amber Klaster Informatyczny