Nasz misja, wizja i wartości

Misja

Misją Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Wizja

Stowarzyszenie Elbląg Europa, jako miejsce do spotkań dla ludzi różnych kultur i narodowości, którzy szukają przestrzeni do rozwoju i samorealizacji.

Zamiana, jaką nasza organizacja chce osiągnąć

Dążymy do tego, aby rozwijać potencjał elblążan i Elbląga, aby to miasto i region były dobrym miejscem do rozwoju, pracy i życia. Chcemy inspirować młodych ludzi, zarówno w Elblągu jak i całego województwa, podnosić ich mobilność życiową, otwierać przed nimi możliwości i zachęcać do korzystania z nich, dawać narzędzia i wspierać w wyborze drogi rozwoju czy zdobywaniu doświadczenia życiowego i zawodowego. Pragniemy pobudzać aktywność obywatelską mieszkańców naszego regionu, angażować w rozwiązywanie problemów, które ich bezpośrednio dotyczą oraz pomagać w procesie budowy kapitału społecznego. Dążymy do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców regionu na temat dawnej historii tych ziem, tradycji oraz kultury, które są dobrem wspólnym i dziedzictwem służącym budowaniu poczucia więzi i dumy z miejsca pochodzenia. Chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy, które będzie dawało nam możliwość spełnienia własnych aspiracji i zapewni poczucie bezpieczeństwa. Dążymy do tego, aby być sprawną i transparentną organizacją, opierającą swoją pracę na dokumentach strategicznych, „metodykach” oraz rekomendacjach z monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań.

Jaki jest etos naszej organizacji?

Szacunek dla drugiego człowieka.

Zaufanie, szczerość i przyjaźń.

Otwartość na innych ludzi, nowe pomysły i inicjatywy.

Wartości jakimi się kierujemy są:

− Niezależność,

− Wolność wybory,

− Zaufanie,

− Współpraca,

− Efektywność,

− Odpowiedzialność za naturę oraz los przyszłych pokoleń,

− Przejrzystość i profesjonalizm prowadzonych działań,

− Otwartość na różnorodność,

− Wzajemne poszanowanie.