Erasmus +

 

Stowarzyszenie ESWIP w konsorcjum z Fundacją Warsztat Zmiany oraz Stowarzyszeniem Elbląg Europa rozpoczęło realizację projektu „Silne organizacje - społeczne innowacje” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.12.2020 r. - 30.06.2022 r.

 

Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry naszego Konsorcjum w celu realizacji założeń długofalowej strategii trzech organizacji na rzecz kształcenia osób dorosłych
w obszarach ekonomii społecznej, aktywności obywatelskiej i kompetencji językowych poprzez udział w międzynarodowych innowacyjnych szkoleniach i kursach.

 

Projekt zakłada nabycie:

- wiedzy na temat ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej, w tym koncepcja społecznie odpowiedzialnego terytorium (2 szkolenia dla łącznie 12 osób w Portugalii);

- wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej (2 szkolenia dla łącznie 12 osób) we Włoszech;

- rozwijanie kompetencji kadry Konsorcjum w zakresie znajomości języka angielskiego związanej z tematyką ekonomii społecznej, aktywności obywatelskiej oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych (2 szkolenia dla łącznie 12 osób na Cyprze).


Dzięki udziałowi w projekcie:

- poszerzymy współpracę w obszarze międzynarodowym;

- nasza kadra zdobędzie nową wiedzę i kompetencje wspierające środowisko lokalne;

- podniesiemy jakość usług edukacyjnych świadczonych przez Konsorcjum;

- będziemy upowszechniać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej na terenie województwa wśród mieszkańców, NGO, instytucji.