Nasi odbiorcy

Swoje działania realizujemy we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi i pozarządowymi na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Pomorskiego.

Budując mosty pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej realizujemy projekty wymian młodzieżowych oraz wolontariatu europejskiego. Jesteśmy otwarci na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, realizując projekty związane z historią, kulturą i turystyką.

Służymy członkom społeczności lokalnej:

wolontariuszom, pracownikom i członkom organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, instytucji publicznych i podmiotów biznesowych (w zakresie kojarzenia partnerów i promocji idei współpracy międzysektorowej).

Bezpośredni odbiorcy działań to:

− Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z Elbląga i powiatu elbląskiego,

− Młodzież, grupy nieformalne, organizacje młodzieżowe lub działające na rzecz młodzieży z terenu Warmii i Mazur,

− Liderzy trzeciego sektora, wolontariusze

− Pracownicy instytucji publicznych (urzędów, ośrodków kultury itp.)

− Pasjonaci: odtwórcy historyczni, muzycy, artyści

− Aktywni, otwarci ludzie, wolnomyśliciele, podróżnicy

Pośredni odbiorcy działań to:

− Mieszkańcy Elbląga, Regionu, Polski

− Młodzież z terenu Polski, Unii Europejskiej i świata

− Kadry merytoryczne organizacji (członkowie, wolontariusze, współpracownicy, na których wpływają osoby przeszkolone lub korzystające z wsparcia udzielanego przez Stowarzyszenie)