Europe of all citizens

Tematem projektu jest ukazanie demokracji w życiu codziennym. Jako młodzi ludzie nie chcemy mówić o demokracji w ujęciu książkowym czy takim jakim często prezentują nam massmedia. Informacje takie często są dla nas niezrozumiałe, ponieważ pisane są językiem specjalistycznym i przy tym bardzo skomplikowanym. Naszym celem jest ukazanie wkładu ludzi wykonujących zawody często niedoceniane w życiu codziennym społeczności lokalnych. Taka demokracja w skali mikro.