Nasz zespół

Stowarzyszenie liczy 27 członków zwyczajnych oraz 3 członków wspierających. Obecnie zespół roboczy stowarzyszenia stanowi 10 osób - ekspertów z dziedziny animacji, coachingu inicjatyw młodzieżowych, pracy z młodzieżą, informacji i polityki młodzieżowej oraz prawnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowych. Rokrocznie, przy różnych projektach, współpracowaliśmy z grupą ok. 20 wolontariuszy. Od 2012 r. są to również wolontariusze EVS, którzy przyjeżdżają do nas z Hiszpanii, Turcji, Ukrainy, Armenii czy Gruzji. 

 

Zespół Stowarzyszenia Elbląg Europa

 

Paweł Kulasiewicz - Prezes

Animator, coach, doradca. Absolwent Szkoły Animatorów Społecznych oraz Szkoły Coachów Inicjatyw Młodzieżowych. Członek Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zarządu Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur "ATOMY" oraz Zarządu Sieci Rozwoju Lokalnego "HEROLD". Od dziesięciu lat zajmuje się wspieraniem i realizacją inicjatyw młodzieżowych oraz kulturalnych projektów międzynarodowych. Doradza i animuje środowiska i społeczności lokalne, opracowuje dokumenty programowe i strategiczne z obszaru współpracy międzysektorowej oraz rozwoju lokalnego. 

W życiu zawodowym kieruje się zasadą synergii - łącząc ludzi, możliwości i zasoby.
 
Prywatnie to miłośnik truskawek, Stinga i jazdy na rowerze. W wolnych chwilach wyrywa się na ściankę wspinaczkową lub siatkówkę z przyjaciółmi. Najlepszym dniem są piątki, kiedy może poświęcić czas na rozwój własnej kreatywności.

 

 


Dariusz Ignatowicz - Skarbnik

Poradnik, trener, z wykształcenia prawnik, specjalista w tematyce organizacji pozarządowych. Trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Szkoły Menadżerów NGO. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł zewnętrznych. Członek Komitetu Strategicznego funduszy norweskich i szwajcarskich. Inicjator stworzenia NGOWNIKA - poradnika dla prowadzących organizacje pozarządowe.

W wolnej chwili słucha dobrej muzyki i bywa na koncertach. Z wyboru weganin lubiący dobre jedzenie.

 

 

Damian Ciachorowski 

Koordynator Regionalnego Punktu Informacji Eurodesk Elblag z 6-letnim doświadczeniem w sieci punktów Informacji Europejskiej dla Młodzieży, specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych projektach młodzieżowych. Absolwent Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów oraz Szkoły Edukatorów Społecznych. Uczestnik i koordynator ponad 20 międzynarodowych projektów, w tym wymian młodzieżowych, seminariów i konferencji oraz kilkudziesięciu na terenie kraju. Koordynator Wolontariatu Europejskiego, animator, doradca na terenie Warmii i Mazur. Obecnie tworzy sieć Centrów Informacji Młodzieżowej w województwie.

Prywatnie lubi podróżować i grać w siatkówkę. Wolne chwile spędza w kuchni, gdzie gotuje.

 

  


Łukasz Sienkiewicz

Koordynator "Europe of all citizens", terapeuta zajęciowy w PSOUU w Elblągu, instruktor warsztatów fotograficznych, specjalista ds. wizualizacji, animator młodzieżowy. Absolwent PWSZ w Elblagu na specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne, absolwent Szkoły Edukatorów Społecznych, student Pedagogiki na PWSZ w Elblagu. 

Z zamiłowania fotoreporter, poświęcający każdą wolną chwilę na realizację pasji.

 

 

 Ewelina Sienkiewicz

Specjalistka ds. rozliczeń i księgowości. Dba o finanse Stowarzyszenia. Lubi pracę między cyferkami i ludźmi, dlatego tak dobrze odnalazła się w pracy w trzecim sektorze. Studentka studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej na kierunku Zarządzanie Organizacją. Zawodowo jest również wokalistką w Agencji Artystycznej "Gesek".

Prywatnie zachwyca i kradnie serca swoim głosem, zaangażowaniem i wytrwałością.

 

 

 Katarzyna Dmowska

Specjalistka ds. promocji i marketingu. Zaangażowana w życie Stowarzyszenia i budująca jego wizerunek na zewnątrz. Absolwentka studiów o specjalizacji administracja samorządowa i finanse publiczne. Zafascynowana nowymi technologiami i możliwościami, jakie daje Internet. Animatorka Social Media. Ze swojej pasji i zainteresowań uczyniła pracę zawodową. 

Po pracy nadal spędzająca czas przed komputerem. Prywatnie uzależniona od czekolady i bananów.

 

 

 Agnieszka Łebek

Specjalistka ds. informacji i administracji oraz pracownik sekretariatu w biurze Stowarzyszenia. Absolwentka Turystyki międzynarodowej na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Akywna wolontariuszka projektów młodziezowych, animacyjnych oraz nastawionych na promocję regionu, m.in. projektu pt. "Podwórkowa Akademia Społeczna", realizowanego w ramach programu stypendialnego TVP S.A.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, literatury podróżniczej i ręcznie robionych przedmiotów. Od dziecka zakochana w Borach Tucholskich. Wolne chwile spędza grając amatorsko w siatkówkę i na długich spacerach w towarzystwie czworonożnego przyjaciela.

 

 

 Borys Klejnota

Wolontariusz i członek Stowarzyszenia Elbląg Europa. Człowiek od wszystkiego, ale przede wszystkim od pracy z wizerunkiem, social media, organizacji eventów i wpierania wolontariuszy EVS jako mentor.  

 

Yaroslav Kozych

Wolontariusz EVS z Ukrainy. W Stowarzyszeniu pracuje na stanowisku Eurodesk. Prowadzi zajęcia językowe. 

Interesuje się językami obcymi i lubi podróżować. Nie jednego Polaka mógły zawstydzić swoją polszczyzną.

Obrazy

Projekt „Europe of all citizens” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej,
w ramach programu "Młodzież w działaniu".